Nieuws

Innovations of the World

Trots om deel uit te maken van het boek Innovations of the World voor Antwerpen met Delta Care / Delta Technics NV. Een mooie erkenning van onze visie en oplossingen waarmee we de zorg voor iedereen een beetje beter willen maken. Hoe we dat doen lees je hier, maar we leggen het zeker ook graag uit.

WZC Prinsenhof investeert in innovatieve technologie voor een betere zorgkwaliteit

Nieuwsbericht 11 mei 2021

Nu corona terug wat meer onder controle is, voegt het lokaal bestuur Rijkevorsel de daad bij het woord om de zorg te ondersteunen. Zo investeert het bestuur in slimme sensoren en een merkonafhankelijke alarmserver voor Woonzorgcentrum Prinsenhof. Met deze investering willen we het zorgpersoneel ontlasten en de zorgkwaliteit verbeteren voor de bewoners. Hoewel de sensoren in Nederland al een tijdje ingeburgerd zijn, is WZC Prinsenhof één van de eerste woonzorgcentra in België die hiermee aan de slag gaat.

Slimme sensoren voorkomen incidenten

De slimme sensoren kunnen mogelijke onregelmatigheden in de kamers van de bewoners detecteren. Is er een onregelmatigheid? Dan worden de zorgverleners meteen verwittigd en kunnen ze snel en gepast reageren. Verblijft bijvoorbeeld iemand abnormaal lang in de badkamer, dan treedt het alarm ook in werking via de sensoren. De bewoner kan dan gevallen zijn of er kan iets anders aan de hand zijn. Dankzij de slimme sensoren voorkomen we zo een eventueel incident.

De sensoren kunnen op maat van de bewoner ingesteld worden. Zo durven sommige bewoners met dementie wel eens ronddwalen in de nacht. Door de sensoren kunnen we onmiddellijk ingrijpen als een bewoner het bed verlaat. Hier gaan we nog een stap verder: zo komt er weldra ook een proefopstelling rond dwaaldetectie met gezichtsherkenning.

Dankzij de technologie van de sensoren komt er meer ruimte vrij voor het personeel om gericht bezig te zijn met de bewoners. De sensoren bieden de mogelijkheid om de fysieke nachtronde te vervangen door een digitale nachtronde. Door bepaalde routines en het lopen van rondes weg te nemen, verlaagt de werkdruk en blijft er meer tijd over om aandacht en zorg te geven aan wie het nodig heeft. De bewoners worden bovendien door de digitale nachtronde ook niet meer gestoord tijdens hun nachtrust.

Een centrale en laagdrempelige alarmserver

Een tweede deel van de investering betreft de aankoop van de merkonafhankelijke alarmserver IQMessenger. De investering zorgt ervoor dat we verschillende systemen kunnen verbinden, en dat alle verpleegoproepen en meldingen duidelijk terechtkomen bij de juiste zorgverlener. Dit heeft als grote voordeel dat we onze processen kunnen inrichten zoals we het zelf wensen. Een bijkomend voordeel is dat alles gecentraliseerd wordt op één platform. Hierdoor is de oplossing laagdrempelig en gebruiksvriendelijk voor de zorgverleners. De zorg wordt zo optimaal ondersteund door technologie.

In deze fase zijn er zestien sensoren geplaatst in het woonzorgcentrum. Omdat elke kamer voorzien is van een aansluitpunt kan het systeem op iedere kamer ingezet worden indien er nood aan is. De privacy van de bewoner staat in het gehele verhaal ook mee voorop. Alvorens het systeem in werking wordt gesteld, vindt er een overleg plaats met de bewoner of zijn/haar vertegenwoordiger.

Het personeel van WZC Prinsenhof is enthousiast over het systeem en ervaart het als een enorme ondersteuning in de dagelijks werking. Voor deze investering hebben we beroep gedaan op de firma Delta Care. Zij hebben gezorgd voor een vlekkeloze implementatie.

Prinsenhof Rijkevorsel

In woonzorgcentrum Prinsenhof in Rijkevorsel installeerden we nieuwe alarmsensoren. De sensoren detecteren met camera’s wat er in de kamer gebeurt, om zo de druk op het personeel te verlichten en er snel bij te zijn als een van de bewoners zou vallen. De sensoren zijn in Nederland al ingeburgerd, maar Prinsenhof is het eerste woonzorgcentrum dat met de sensoren werkt.

Studenten testen slimme sensoren voor DeltaCare

Samen met Thomas more keken we welke verbeteringen aangebracht konden worden aan de slimme sensor. We werkten hierbij samen met zowel studenten uit de verpleegkunde als elektromechanica. Op deze manier werd het technische aspect aangepast richting medische noden.