Welke meerwaarde biedt Delta Care?

De sensor reageert nog voor een bewoner het huis of de kamer verlaat

Het is overbodig om 3 ronder te doen per nachtshift. Bewoners worden hierdoor niet uit hun slaap gehaald en ervaren dus een beter nachtritme.

Een meer efficiënte opvolging zorgt ervoor dat er minder nood is aan het toedienen van slaap- of kalmerende medicatie. Zorgbehoevenden zijn minder onder invloed van medicatie en gaan hierdoor  in de nacht of de ochtend opmerkelijk minder kans maken op vallen.

Er wordt opmerkelijk minder slaapmedicatie toegediend bij het gebruik van de slimme sensor.

Verzorgend personeel moet niet reageren op valse alarmen, die durven voorkomen bij systemen waar een knop niet-intentioneel ingedrukt kan worden. Er kan dus sneller ingegrepen worden op plekken waar wel een probleem is. Hierdoor krijgt het nachtpersoneel meer tijd vrij om reeds andere taken aan te vangen. 

Het verplegend en verzorgend personeel ervaart minder werkdruk, waardoor ziekteverzuim afneemt.

Sluit Menu